سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی رایانه
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    فرم نهایی نظارت بالینی

به اطلاع سرگروه های محترم  کامپیوترنواحی و مناطق تابعه استان( به ویژه ناحیه یک و دو اراک) می رساند که فرم نظارت بالینی نهایی از لینک زیرقابل دریافت می باشد.لطفا درانجام فعالیت نظارت بالینی این فرم را تکمیل نموده وبه گروه رایانه نظری استان ارسال فرمایید.
فرم نظارت بالینی